Virksomheder

Har du en medarbejder med behov for støtte til at fastholde sit arbejde?

Sherpa hjælper med at forebygge, at psykisk sygdom opstår og tilbyder virksomhedsrettede forløb, hvis en medarbejder har flere sygefraværsperioder eller en langvarig sygemelding, der skyldes en psykisk sårbarhed som eksempelvis stress, depression eller angst.

Individuel håndholdt indsats

Hos Sherpa er indsatsen individuelt tilrettelagt og foregår ude hos medarbejderen, i virksomheden eller hos os. Sherpa arbejder med at fjerne stressfaktorer i privatlivet, skabe struktur i hverdagen og støtte medarbejderen i at mestre et arbejdsliv med omskiftelige krav og opgaver.

Sherpa bistår medarbejder og arbejdsgiver med at tilrettelægge et forløb, der sikrer en god og sikker arbejdsdag.

Du er velkommen at kontakte os på tlf.: 4260 6009 eller mail: info@team-sherpa.dk for at høre mere om de forskellige forløb og priser.

Ønsker du at henvise til Sherpa, skal du blot sørge for at have medarbejderens samtykke og kontaktoplysninger klar.