Kommuner

Har du en borger med en psykisk sårbarhed, som skal i arbejde eller uddannelse?

Ledige i udkanten af arbejdsmarkedet har ofte komplekse og sammensatte problemer. Mange har mistet overblikket i hverdagen og påvirkes af stressfaktorer som rod i økonomien, ustabile boligforhold, et lille netværk og udbrændte pårørende. Der er derfor behov for sammenhængende og tværfaglig indsats for at skabe stabilitet i hverdagen og tilknytning til arbejdsmarkedet.

Denne sammenhængende indsats har Sherpa specialiseret sig i at levere.

Individuel håndholdt indsats

Hos Sherpa er indsatsen individuelt tilrettelagt med udgangspunkt i borgerens ressourcer og motivation. Borgeren får tilknyttet en mentor med mange års erfaring fra psykiatrien samt en karriererådgiver, der i samspil med borgeren arbejder med at fjerne stressfaktorer i privatlivet, skabe struktur i hverdagen og finde den direkte vej til arbejde eller uddannelse.

Sherpa tilbyder både korte og længerevarende forløb med mentor og karriererådgiver. Indsatsen kan blandt andet indeholde:

  • Afklaring af kompetencer og match med arbejdsmarkedet.
  • Afdækning af sociale problemstillinger og træning af mestringsevne.
  • Understøttelse af psykiatrisk udredning og relevant behandling i regionen.
  • Koordinering af indsatser og møder på tværs af kommunale forvaltninger og regionale tilbud.
  • Definering af realistisk job- eller uddannelsesmål sammen med borgeren og udarbejdelse af individuel karriereplan.
  • Sikring af et solidt efterværn for at mindske tilbagefald.

Du er velkommen at kontakte os på tlf.: 4260 6009 eller mail: info@team-sherpa.dk for at høre mere om de forskellige forløb og priser. Ønsker du at henvise til Sherpa, skal du blot sørge for at have borgerens samtykke og kontaktoplysninger klar.