Forsikring og pension

Har du en kunde med behov for støtte til at komme i arbejde?

Sherpa tilbyder en række skræddersyede forløb målrettet forsikringstagere/kunder, der har en psykisk sårbarhed, og som er i risiko for at miste eller allerede har mistet tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Sherpa tilbyder blandt andet:

 • Screening af journaler til brug for udarbejdelse af indsatsplaner.
 • Afklarende hjemmebesøg til kunder, der har haft et længerevarende sygdomsforløb.
 • Kortere screeningsforløb af 4 ugers varighed.
 • Screeningsforløb.
 • Forløb med mentor der skal øge forsikringstagers funktionsniveau og skabe stabilitet i hverdagslivet.
 • Arbejdsmarkedsrettet forløb der skal støtte forsikringstager med at få skabt en stabil hverdag samt understøtte tilbagevenden til et aktivt arbejdsliv
  TEST

Individuel håndholdt indsats

Hos Sherpa er indsatsen individuelt tilrettelagt og foregår ude hos kunden eller hos Sherpa. Ved længerevarende forløb vil indsatsen blandt andet indeholde:

 • Afdækning af motivation og evt. sociale problemstillinger som gæld, ustabil boligsituation og netværk.
 • Træning af kunden i at skabe struktur i hverdagslivet og i at bruge af konkrete værktøjer, herunder mestringsstrategier.
 • Understøttelse af psykiatrisk udredning og relevant behandling i regionen.
 • Koordinering af indsatser på tværs af myndigheder.
 • Afdækning af kompetencer og match med arbejdsmarkedet.
 • Definering af jobmål, udarbejdelse af en individuel karriereplan og støtte kunden i jobsøgning.
 • Støttende efterværn for at mindske tilbagefald.

Du er velkommen at kontakte os på tlf.: 4260 6009 eller mail: info@team-sherpa.dk for at høre mere om de forskellige forløb og priser.

Ønsker du at henvise til Sherpa, skal du blot sørge for at have kundens samtykke og kontaktoplysninger klar.