Egenbetaling

Sherpa er din støtte, når livet slår en kolbøtte

Mennesker er forskellige, og vi reagerer også forskelligt på livets udfordringer. Derfor kan der nogle gange være brug for støtte til at finde fodfæstet igen, når livet slår en kolbøtte. Sherpa er en sådan støtte for dig, som bliver ramt af en psykisk sårbarhed.

Vi støtter dig, mens du er syg, og hjælper dig tilbage på arbejde eller i uddannelse, når du er klar til det.

Sherpa tror på, at alle kan komme sig og komme videre. Men det kan være svært at finde lige præcis den rigtige vej tilbage til et liv med arbejde, uddannelse og livsglæde. Derfor tilbyder vi dig både en mentor og en karriererådgiver, der følger dig mod dit mål.

Individuel støtte

Sherpa arbejder altid med individuelle planer, som tager afsæt i netop dine ønsker, muligheder og behov. Vi tilrettelægger forløbet sammen med dig – på dine betingelser.

Hos Sherpa får du tilknyttet en mentor med mange års erfaring fra psykiatrien og en karriererådgiver. Teamet støtter dig med alt fra praktiske gøremål til de mere langsigtede mål for fremtiden. Det er dig, som fortæller os, hvilke mål du har. Bagefter hjælper vi dig med at gå den mest direkte, men også den mest skånsomme vej mod målet.

Vi er der, når du har brug for os – også når det ikke er inden for almindelig kontortid. Vi kan komme hjem til dig, hvis det er det, du helst vil, og vi slipper dig ikke, før du er godt på vej.

Du er velkommen at kontakte os på tlf.: 4260 6009 eller mail: info@team-sherpa.dk for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Herunder finder du svar på nogle af de spørgsmål, vi ofte får

Hvor meget kan jeg bruge jer? 
Du kan bruge os efter behov. I perioder kan du have behov for mere kontakt, og i andre perioder er behovet for kontakt mindre. Vi tager udgangspunkt i din proces.

Hvordan hænger I sammen med myndigheder?
Vi er en privat virksomhed, og vi har ikke myndighedsansvar. Vi fokuserer på, at du er bedst mulig klædt på til dine møder med jobcenteret, din leder, studievejlederen, behandler eller andre. Vi fungerer som et par ekstra ører eller bisidder for at støtte dig i at få formidlet relevante informationer videre. Samarbejdet med os er frivilligt, og du kan til enhver tid trække dig.

Hvad kan jeg bruge Sherpa til?
Hos Sherpa kan du få støtte til at komme tilbage til arbejde eller uddannelse. Vi hjælper også med at udvikle værktøjer, du kan bruge til at lære at håndtere de udfordringer du kan møde. Vi hjælper med at få struktur på hverdagen, og vi hjælper med kommunikationen til det offentlige, sundhedssystemet og dine pårørende. Vi har tavshedspligt.

Hvor lang tid kan jeg være her?
Din tid som bruger hos Sherpa afhænger af det forløb, du er i. Vi tilbyder forskellige forløb med forskellige tidshorisonter, dog er der mulighed for forlængelse i alle forløb.