Ydelser

Sherpa hjælper mennesker med en psykisk sårbarhed videre

Hos Sherpa tror vi på, at mennesker med en psykisk sårbarhed kan komme sig. Indsatsen er beskæftigelsesrettet, da vi tror på, at et arbejde er omdrejningspunktet for en attraktiv tilværelse. Siden 2010 har Sherpa hjulpet eller fastholdt mere end 500 mennesker med en psykisk sårbarhed i arbejde eller uddannelse.

Sherpa tilbyder en række forskellige forløb, der alle er individuelt tilrettelagt. Indsatsen er helhedsorienteret og tværfaglig, hvor der arbejdes med alle aspekter af borgerens liv og hverdag. Indsatsen går derfor på tværs af sundheds-, social-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet

Sherpa samarbejder bl.a. med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), Region Hovedstadens Psykiatri, Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK), kommuner, virksomheder og pensionsselskaber.

Du kan læse mere om vores ydelser på siden, sende en mail til info@team-sherpa.dk eller ringe på tlf.: 4260 6009.