Sherpas metodiske tilgang

Forskningsbaseret og programklar

Vi er udsprunget af forskning, hvilket afspejles i en stærk metodisk og programklar tilgang, hvor der arbejdes med alle aspekter af borgerens liv og hverdag.

Fokus på arbejdsmarkedet fra start

Vores udgangspunkt er, at man kan komme sig efter en krise, og at tilknytning til arbejdsmarkedet øger livskvalitet, helbred og styrker borgerens handlekraft. Alle aktiviteter har derfor fokus på, at den sygemeldte eller ledige bevæger sig tættere på arbejdsmarkedet og et aktivt arbejdsliv.

Tværfaglig og individuelt tilrettelagt

Hvert forløb er individuelt tilrettelagt og tager udgangspunkt i borgerens ressourcer. Tilgangen er helhedsorienteret, opsøgende og har fokus på at skabe sammenhæng i indsatser på tværs af sundheds-, social og beskæftigelsesområdet. Indsatsen er fleksibel, så vi kan tilpasse kontakt og aktiviteter til borgerens aktuelle situation og behov.

Indsatsen tager udgangspunkt i Sherpas socialhjul og karrierehjul, hvor der bl.a. arbejdes med motivation, hverdagsmestring, mestring af sygdomssymptomer, koncentrationsevne, kompetencer, samarbejdsevne samt formulering af job- eller uddannelsesmål.

I forbindelse med gennemgangen af socialhjulet og karrierehjulet opstiller Sherpa i samarbejde med borger et hovedmål og operationelle delmål samt udarbejder en koordinerende handlingsplan. Hver tredje måned følger vi systematisk op på borgerens udvikling hen imod målet og justerer delmål samt indsats herefter.

Sikring af høj faglighed og kvalitet

Teamet bag indsatsen består af en sundheds- eller socialfaglig mentor med mange års erfaring fra psykiatrien og en karriererådgiver med stor organisatorisk faglighed og erfaring samt et indgående kendskab til arbejdsmarkedet. Mentors opgave er at skabe stabilitet i hverdagslivet og koordinere indsatser på tværs af sektorer, forvaltninger og lovgivninger, mens karriererådgiver har fokus på kompetencer og job- eller uddannelsesmålet. Sammen sikrer det to-faglige team den rette indsats i det rette tempo.

Der er loft over mentor og karriererådgivers caseload for at sikre fleksibiliteten og kvaliteten i alle forløb.

De to-faglige teams modtager supervision, og handlingsplaner fremlægges løbende i reflekterende tværfaglige teams for at sikre kvaliteten og høj faglighed i alle forløb.

Mentor og karriererådgiver opdaterer løbende deres faglighed, så de kender nyeste lovgivning og tendenser indenfor deres respektive områder samt den nyeste udvikling inden for psykiatrien og arbejdsmarkedet.