IT-sikkerhed

IT revision

For at sikre, at vi opfylder alle lovmæssige krav til registrering og behandling af personfølsomme oplysninger, føres der IT revision ved uafhængig revisor.

Hvert år gennemgås sikkerhedspolitikken for alle medarbejdere. Desuden har hver medarbejder underskrevet en sikkerhedsinstruks ved ansættelsen, som indeholder egne og ekstern myndigheds krav til medarbejderen i relation til håndteringen af personfølsomme data.

Opbevaring af personoplysninger

Alle oplysninger vedrørende konkrete forløb registreres i en adgangsreguleret database. Data videregives ikke til tredjemand uden samtykke.

’Sikker mail’

Ved mailkorrespondance, der indeholder personfølsomme oplysninger, anvendes ’sikker mail’, så vi er sikker på afsenderens identitet og på, at meddelelsen ikke læses af andre undervejs.